Jobswype průzkum v únoru 2017: Evropští zaměstnanci potřebují druhé zaměstnání ke svému životu

Praha, 2. března 2017

Znepokojivě vysoké hodnoty, přesahující 70 procent ve všech zkoumaných zemích. To ukazuje, že průzkum vyhledávače pracovních nabídek působícího skoro po celé Evropě hraje velkou roli pohlaví, částečné pracovní úvazky a rostoucí životní náklady, které mohou být příčinou, proč lidé potřebují k životu dvě zaměstnání. Také v Rakousku odpovědělo 85% dotazovaných „ano‘‘ na otázku „potřebujete druhé zaměstnání k životu.‘‘

Vídeň, 27.2.2017 - Výsledek nejnovějšího průzkumu vyhledávací mašiny pracovních nabídek Jobswype je jasný než kdy jindy: Většina uživatelů z deseti evropských zemích, kde Jobswype nabízí své služby musí vykonávat více než na jedno zaměstnání, aby prožili kvalitní život. Výsledky pro jednotlivé země jsou vyšší než 70%, což je vysoký rozsah. Většina respondentů odpovědělo "ano" na otázku: "Potřebujete více zaměstnání k životu?" - To mluví samo za sebe. Rozdíly mezi východem a západem tu není opravdu poznat.

Z vyhodnocení Jobswype lze vypozorovat pouze malé rozdíly napříč Evropou. Maďarsko, kde byly zaznamenány nápadné změny zaměstnání v předchozím průzkumu, vede tento průzkum. 94% respondentů potřebuje více než jeden zdroj příjmů k životu. V žebříčku za Maďarskem se umístilo Rumunsko s (92%), ve Spojeném království (86%), v Irsku (84%) v zápětí je Rakousko, Švýcarsko a Polsko s (85%) - poté Slovensko (82%). Německo dosáhlo (81%) a "nejnižší" hodnota byla získána s (77%) v České republice. Shromážděná data naznačují: Tendence k více zaměstnáním je obecně vysoká.

Příčiny: Nerovnost pohlaví, částečný úvazek, mzda

Důvody, které vedou zaměstnance k tomu, aby vyhledali více zdrojů příjmů, mohou být ale odlišné. Podle německé studie *) na toto téma vyhledají pouze zaměstnanci druhé zaměstnání, pokud pracují jen na částečný úvazek. Nerovnost pohlaví patří podle stejné studie také k možným důvodům, proč lidé vykonávají dvě a více zaměstnání: ženy jsou na tom závislé. Ať už je to proto, že vydělávají méně než muži nebo protože jako samoživitelky mají vyšší výdaje, zatímco muži s druhým zaměstnání patří k lépe výdělečným, nebo proto, že mají jeden z rodičů zvýšené výdaje. Zatímco u mužů s druhým zaměstnáním je více pravděpodobné, že patří k menšině, která lépe vydělává.

Některá zaměstnání jsou ostatně i u takových zaměstnanců téma, kteří působí v odvětvích jako je vychovatelství, vzdělání a výzkumu. To znamená v odvětvích, které se tradičně spoléhají modely částečného úvazku. Na druhou stranu to přispěje i ke snížení platů v nových zemích EU – ve kterých jsou totožné náklady na stravu a jiné značkové zboží – skutečnost je, že obyvatelé si svými příjmy u vedlejších pracovních poměru polepší.

V Rakousku, federace sociálních příjmů: počet činností na dohodu se od roku 2000 o 75% zvýšil, ale zaměstnanost ve stejném období vzrostla o 16%. Zaměstnanci, těchto minijobů – studenti, důchodci, ale jakož i zaměstnaných osob všech věkových kategorií se zúčastnili tohoto průzkumu.

Výsledky průzkumu Jobswype ukazují, že evropští zaměstnanci jsou s jejich příjmy nespokojeni – výstražný signál nejen pro zaměstnavatele, kteří musí přizpůsobovat platy zejména podle pracovního trhu,ale také podle politiky, která inteligentně řeší přizpůsobování daně z příjmu a dalších sociálních příspěvků, které má občan vždy na konci měsíce ve své peněžence nebo na bankovním účtu.

Tohoto průzkumu od Jobswype, který proběhl v únoru 2017 se zúčastnilo celkem 1405 respondentů v 10 zemích EU.

*) Studie: Tanja Schmidt, Dorothea Voss: Arbeitsmarkt- und geschlechtsdifferenzielle Einflussfaktoren für die Ausübung einer geringfügigen Nebenbeschäftigung, in: Industrielle Beziehungen, Nr. 1/2014

Obrázkový materiál

Jobswype průzkum v únoru 2017: Evropští zaměstnanci potřebují druhé zaměstnání ke svému životu

Jobswype průzkum v únoru 2017: Evropští zaměstnanci potřebují druhé zaměstnání ke svému životu

Zpět k tiskovým zprávám