Žádné online nakupování během pracovní doby

Praha, 16. srpna 2017

Evropské hlasování mezi uživateli Jobswype v létě přineslo jasné výsledky: Evropští zaměstnanci většinou nenakupují online během pracovní doby. Chvályhodný postoj, protože z čistě pracovního práva nebyla tato otázka objasněna a proto tato činnost není v praxi zakázána.

Vídeň, 01.08.2017 – Vyřizujete Vaše nákupy v elektronické podobě? A pokud ano, provádíte to během Vaší pracovní doby? Pokud jste již na první otázku odpověděli „ano“ a na druhou „ne“, pak jste v evropském trendu – zaměstnanci napříč celou Evropou, počínaje Irskem až po Rumunsko nevyřizují online nakupování během pracovní doby, ale nakupují až ve svém volném čase. To odhalil celoevropský průzkum, který provedl Jobswype u uživatelů v červenci 2017.

Zaměstnanci vyřizují online nákupy ve svém volném čase

76 procent Čechů nikdy nenakupovali na internetu během pracovní doby v uplynulém měsíci,  14 procent to provedlo jednou nebo třikrát, a 10 procent častěji. Takový byl výsledek nejčerstvějšího průzkumu mezinárodně aktivního vyhledávače pracovních nabídek Jobswype. Výsledek byl tentokrát jednoznačný než kdy jindy - naprostá většina evropských zaměstnanců, v závislosti na zemi - 71 až 89 procent si neumí představit nakupovat online během pracovní doby. Mezi 7 a 18 procenty se řadí zaměstnanci, kteří jednou až třikrát riskovali nakupování na internetu během pracovní doby. Zatímco 3-14 procent respondentů hledá na internetu často výhodné nabídky.

„Existují spolehlivé údaje z roku 2017. Výzkumné studie malých a středních podniků ve spolupráci s rakouskou obchodní asociací, zásilkovou platformou a e-commercí, ve kterých se tyto organizace společně zabývaly tématem: online nakupování v Rakousku během pracovní doby.“ zmiňuje výkonný ředitel Jobswype Christian Erhart, „a tato čísla dokazují, že Rakousko momentálně zažívá velký bum, co se týče online nakupování během pracovní doby.“ Což se vůbec neslučuje s našimi výsledky. Tým Jobswype si to vysvětluje tím, že většina evropských zaměstnanců i nadále striktně odděluje pracovní a soukromý život a online nakupování provádí výhradně ve svém volném čase. To je výsledek, který by měl potěšit zaměstnavatele a to zejména proto, že online nakupování během pracovní doby není v současné době jasně definovaná v právní formě.

Pracovní právo online nakupování během pracovní doby nezakazuje

Podle informační kanceláře Evropského parlamentu v Rakousku, je každý členský stát zodpovědný za regulaci svého vlastní pracovního práva – Evropský parlament může určit pouze minimální standardy. Nicméně v současné době neexistují žádné takové minimální normy k tématu: „online nakupování během pracovní doby.“ Zaměstnavatelé mohou a měli by zaměstnancům nastavit pevné hranice, co se týče online nakupování během pracovní doby, tvrdí Christian Erhart: „Právo na soukromé užívání internetu na pracovišti“ v Rakousku neexistuje. Zaměstnavatel může užívání internetu zcela zakázat, nebo alespoň určit pravidla pro užívání internetu. Pokud nedoje ke vzájemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, je podle organizace pracovního poradenství používání internetu během pracovní doby povoleno.

Tento průzkum byl proveden Jobswype v červenci 2017. Zúčastnilo se ho 1188 uživatelů z celé Evropy.

 

Obrázkový materiál

Žádné online nakupování během pracovní doby

Žádné online nakupování během pracovní doby

Zpět k tiskovým zprávám