Žádná emigrace rakouských pracovníků. I ve východní Evropě klesá ochota odejít za prací do zahraničí.

Praha, 4. prosince 2017

Rakousko je stále atraktivní co se týče ekonomické lokality

rakouští zaměstnanci jsou loajální vůči své zemi, pokud se jedná o výběr pracoviště. To je výsledek současného průzkumu prostřednictvím vyhledávače pracovních nabídek Jobswype. S více než 3 400 respondentů v celé Evropě je jedním z nejvýznamnějších průzkumů v tomto roce.

„Jste připraveni se přestěhovat do zahraničí kvůli práci?“ Celkem 30% Čechů by se kvůli zaměstnaní přestěhovalo do zahraničí. Pouze 25% by byli ochotni hledat zaměstnání v jiném městě na území ČR.

Výsledky v Evropě ukazují, že současná ekonmická situace rozhodně motivuje uchazeče o zaměstnání k tomu, aby hledali svoji vysněnou práci i mimo území své rodné země. Například mezi 19% (Švýcarsko) a 37% (Irsko) by Jobswype uživatel uvažoval o přemístění do jiného města ve své rodné zemi. Mezi 22% a 62% uchazečů jsou připraveni k přesunu do jiné EU země, přičemž 62% ve Velké Británii odráží jasně pocit nejistoty po Brexitu.

„Není překvapením, že v německy mluvících zemích s nízkou nezaměstnaností a nejlepším ekonomickým výkonem existuje nízká ochota se přestěhovat kvůli zaměstnaní do zahraničí. To lze vysvětlit tím, že uchazeči o zaměstnání se také nacházejí ve své vlastní zemi,“ říká Christian Erhart, jednatel společnosti Jobswype.

Oproti tomu existují bývalé východní země, jejichž pracovnící předpokládají, že na zapádě jsou zcela lepší pracovní a finanční podmínky. Ale i zde je možné pozorovat hospodářský vzestup.

Ochota emigrovat za prací klesá na východě a ve Spojeném

„Ve srovnání s průzkumem Jobswype o mobilitě na počátku roku 2016 se počet respondentů, kteří chtějí emigrovat výrazně klesl,“ říká Christian Erhart. “Další velkou změnou oproti předchozímu roku je zvýšená ochota Britů se přesunout se do zahraničí kvůli práci. Celých 62%, což je dvakrát více než v roce 2016, by opustilo svou domovskou zemi kvůli zaměstnání. Pravděpodobně jeden z důsledku hospodářské a sociální nejistoty, která se od Brexitu v zemi rozšířila.

„Přestěhovali byste se za svou vysněnou prací na jiný kontinent?“ Vyhodnocení průzkumu Jobswype z února 2016 ukázalo, že mezi 16 a 45% respondentů (Německo 16%, Švýcarsko 17%, Rakousko 20%, Velká Británie 26%, Česká republika 28%, Irsko 29%, Maďarsko 39%, Polsko 40%, Rumunsko 40%) by byli ochotni se přestěhovat do jiné EU země.

Přestěhování do jiného města v loňském roce bylo stále zvažováno mezi 18% (Spojené království) a 36% (Švýcarsko). Pro 26% Švýcarů, 33% Němců a 36% Rakušanů na začátku roku 2016 nepřicházelo přestěhování za prací vůbec v úvahu. Ostatní země dosáhly těchto výsledků 12% (Spojené království) a 29% (Česká republika).

Že to může i jinak vypadat, dokazují respondenti z Maďarska,
Rumunska a Polska, z čehož 13% nebo 19% by nebylo ochotno opustit své domovské město kvůli lepší práci. Uživatelé z těchto zemích tak projevili nejvyšší ochotu se přestěhovat do jiné EU země za účelem zlepšení pracovních podmínek (Maďarsko 39%, Polsko 40%, Rumunsko 45%).

Tyto hodnoty výrazně klesly v současném průzkumu Jobswype v říjnu 2017 (Maďarsko 36%, Polsko 30%, Rumunsko 26%).

Tento průzkum provedl Jobswype v říjnu 2017 a v po celé Evropě se zúčastnilo 3 424 respondentů.

Obrázkový materiál

Žádná emigrace rakouských pracovníků. I ve východní Evropě klesá ochota odejít za prací do zahraničí.

Žádná emigrace rakouských pracovníků. I ve východní Evropě klesá ochota odejít za prací do zahraničí.

Zpět k tiskovým zprávám