Prezentace jednoduše a snadno

Praha, 27. února 2017

,,Co, když mě nic nenapadá a nemůžu ze sebe dostat ani slovo‘‘ – když  myšlenka na to, že máte vést prezentaci ve Vás vyvolá pocit pocení a úzkosti, potom nejste sami.I ti nejzkušenější profesionálové mají lehkou trému ještě před tím než postavíte před publikum.
Říká se, že v konečném důsledku to zvyšuje Váš výkon. V práci budete muset určitě ne jen jednu prezentaci vést, ať už před Vašimi kolegy nebo zákazníky. Jak s vyrovnat s tímto úkolem sebevědomí, vám prozradíme níže.Důležité je, že Vám je jasné od počátku na jaké téma budete prezentaci vést. Pak můžete začít s vyhledáváním a nejdříve nashromáždit co nejvíce informací, jak je jen nezbytné. Tak daleko teorie. V praxi závisí rozsah a trvání vyhledávání na Vašem publikum a délky Vaší prezentace – pro 30 minutovou prezentaci potřebujete logicky nashromáždit více informací než pro 10 minutovou. Přičemž odborná veřejnost může očekávat větší hloubku než jen záchytné body. Zaznamenaná fakta a čísla, které budou použity v prezentaci - musí vždy souhlasit.Dále byste měli zkontrolovat technické možnosti své aktuální polohy - plátno a projektor je ve většině případů k dispozici. A z prostého důvodu – byste si měli zapsat klíčová slova na tabuli, abyste se mohli otočit k publiku zády. Bude ale mnohem jednodušší, pokud budete mít s publikem oční kontakt. Vaše Klíčová slova – jsou promítány na více slidech za Vámi na plátně. Dávejte si pozor při sestavení slidů – v případě pochybností se rozhodněte pro tu nejjednodušší variantu tím a nepřežeňte to buď s příliš mnoho obrázky nebo grafy, stejně tak i s příliš mnoho textem nebo zvukovými efekty a přechody. To pouze vyčerpává publikum a odpoutává pozornost publika od daného tématu. Všeobecně byste se měli ujistit, že publikum je bdělé a zajímá ho Vaše téma po celou dobu. Na to existuje několik účinných triků:1. Začněte s vtipem nebo osobní historkou. Tím uchvátíte své publikum od samého počátku. Přítomným děkovat za to, že jsou na svých místech, neukazuje moc kreativity.2. Pokud Vám to samotným přijde, že mluvíte o něco pomaleji, než je to vhodné, pak máte správné tempo pro své publikum. Mluvte jasně, dělejte malé přestávky a měňte svůj hlas. Monotónní hlas podporuje spánek.3. Vždy uveďte názorné příklady, které především abstraktní čísla pro posluchače jsou něčím hmatatelným nebo představitelným.Dokonce i když vše provedete perfektně, zájem posluchačů po nějaké době automaticky upadne, jak bylo potvrzeno studiemi. Proto by Vaše prezentace by neměla přesáhnout délku 45 minut. Hodně štěstí s Vaší příští prezentací!

Obrázkový materiál

Show blog posts