Šikana - velké téma na pracovišti v evropských zemích

Praha, 5. prosince 2016

Šikanování se může objevit téměř ve všech oblastech života a zatěžuje lidi jak psychicky tak i fyzicky. V současné době je pracovní svět tímto problémem intenzivně ovlivněn.
Vyhledávací mašina práce Jobkralle / Jobswype požádal své uživatele v průzkumu, aby zodpověděli otázku, zda se stali na pracovišti obětí šikany. Ukázalo se, že ve většině zemích, kde je Jobkralle aktivní, se obětí šikany stalo mezi 60-80% zaměstnanců.Tento výsledek je šokující, zvláště když šikanovaná osoba není schopna situaci uniknout – co se odehrává mezi čtyřmi zdi, je velmi obtížné. Pod slovem šikana v práci je chápáno: "chování mezi zaměstnanci, jehož cílem je poškodit jiného člověka, zastrašit, odradit, vyloučit nebo vytlačit z pracovního poměru [...] a je to prováděno systematicky po delší dobu a stejně tak je toho významnou sílou dosaženo. "(obetisikany.cz) Šikana na pracovišti se projevuje obvykle šířením nepravdivých faktů o dané osobě, sociální izolace (osoba je ignorována), urážky, atd., a může dokonce přejít až v hrozbou násilí.V případě, že osoba zažije takové chování na pracovišti, pak to nemůže být ignorováno za žádných okolností. Je nutné mít odvahu a prvním kontaktním místem v případě šikany ze strany ostatních zaměstnanců by měl být určitě zaměstnavatel. K tomu je nutné, aby šikanovaná osoba dostatečně popsala konkrétní fakta (kdy, kde a kým byla šikanována) a objasnit zaměstnavateli celou situaci. V případě, že rozhovor s nadřízenými nepřinese žádný uspokojivý výsledek pro šikanovanou osobu a šikana na pracovišti stále pokračuje, má právo zaměstnanec předčasně ukončit pracovní smlouvu a udržet si své právo na finanční odchodné.Je důležité, aby společnost toto citlivé téma šikany a uznala jako závažný problém. Lidé, kteří volají s takovým problémem o pomoc, je třeba brát vážně a v každém případě by měla být osoba zcela podporována vedením. Tohoto průzkumu se zúčastnilo 3200 dotazovaných a byl proveden v listopadu 2016.

Obrázkový materiál

Show blog posts